بسته نرم افزاری گل

 • موارد استفاده برای:   شرکتها، مؤسسه های آموزشی، نشریات، انجمن ها، مدارس و …
 • نرم افزار ارسال و دریافت پیامک تحت www.epayamak.net )WEB )
 • استفاده از شماره ویژه با پیش شماره 1000 یا  2000 یا 3000 یا 5000  یا 021 یا نام تجاری
 • ارسال اطلاعات کامل داخل پنل شامل محله به محله تهران- ارسال استانی- ایرانسل و مشاغل
 • امکان ارسال به زبان فارسی/ لاتین
 • ارسال زمابندی شده (قابلیت ارسال پیام در آینده بصورت خودکار)
 • ارسال پیامک تولد به کاربران درج شده در دفترچه تلفن به صورت خودکار
 • سرویس یادآوری (ارسال پیام یادآوری جلسات، و نکات مهم بصورت فردی یا گروهی)
 • رأی گیری و نظرسنجی (دارای سرویس اخذ رأی و یا نظرات از شرکت کنندگان در تصمیمگیری)
 • سرویس مسابقه (قابلیت برگزاری مسابقات دریافت پیامهای دارای کلید واژه جهت برگزاری مسابقات و اعلام آمار گرافیکی در سیستم)
 • سیستم قرعه کشی (جهت انتخاب از بین مخاطبین و پیامهای دریافتی بدون محدودیت در تعداد و نوع جوابها)
 • امکان استفاده چند کاربر بطور همزمان بدون محدودیت مکانی
 • گروه بندی مخاطبین (دفترچه تلفن کامل با گروه های خاص تعریف شده)
 • مشاهده اعتبار پیامک در پنل نرم افزار
 • مشاهده اعتبار پیامهای در انتظار و ارسال شده و دریافتی (با قابلیت تفکیک پیامهای فارسی و انگلیسی) پو گزارش گیری با نرم افزار اکسل یا پرینت در بازه های زمانی مشخص
 • قابلیت یکپارچه بودن پیامهای دریافتی و ارسالی
 • امکان پشتیبانی به صورت Online در تمام ساعات شبانه روز
 • تخصیص یک شماره چهارده رقمی غیرروند بطور مثال  30003401111111 یا 1000
 • اعتبار شارژ اولیه 100.000 ریال